Leiden Home Learners (LHL) heeft een Leiderschapsstageprogramma voor stages van thuisonderwezen tieners of bijna-tieners.

Stageplekken zijn beschikbaar voor enthousiaste, vriendelijke en vrolijke jongeren die graag speelactiviteiten voor jongere kinderen willen verzorgen. Bij voorkeur zijn dit activiteiten in het Nederlands, omdat dit onze voertaal is. Het programma biedt verantwoordelijke jongeren begeleiding door een mentor (een LHL ouder) en de kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen met vrijwilligerswerk in een leidinggevende rol.

Nadat de stagiair(e) zes bijeenkomsten succesvol heeft begeleid, ontvangt deze:

  • Een LHL Leiderschapsstage certificaat
  • Een aanbevelingsbrief van de LHL mentor
  • De mogelijkheid om de LHL mentor in te zetten als referentie bij toekomstige sollicitaties

Geïnteresseerde jongeren worden uitgenodigd een korte brief per e-mail te sturen met daarin:

  • Een korte introductie van henzelf
  • Over welke vaardigheden ze beschikken en welke ze hopen te ontwikkelen
  • Wat voor activiteiten ze willen aanbieden

Stagiairs bepalen zelf in welke periode en met welke regelmaat ze de activiteiten willen verzorgen. Ze mogen gebruik maken van LHL materiaal, een klein budget besteden en op elk moment de bereidwillige hulp van de LHL ouders inroepen. De ouders van de jongere kinderen zijn altijd aanwezig. Mentors zullen hun best doen om te zorgen dat de stagiairs zo goed mogelijk worden begeleid en zich prettig voelen in hun rol.

We raden stagiairs aan om eerst twee bijeenkomsten bij te wonen voordat hun stage begint, om zo de kinderen en ouders te leren kennen en een beetje over LHL te leren. Kernwaarden voor ons zijn vriendelijkheid en veiligheid. Wij vinden het belangrijk om activiteiten aan te bieden, maar elk kind staat het altijd vrij om te kiezen of ze wel of niet wil deelnemen. De gevraagde activiteiten zijn eenvoudig, met een open einde en duren niet langer dan 30 tot 45 minuten. Voorbeelden van activiteiten zijn knutselen, spelletjes, sport, dingen bouwen of maken, leuke proefjes, of andere dingen die de stagiairs interessant vinden.

Lijkt dit iets voor jou? Stuur dan je brief naar Rippy via leidenhomelearners@gmail.com

Advertisements